Śledzenie i namierzanie statków

(VTT - Vessel Tracking and Tracing)

 

Technologia śledzenia i namierzania statków (VTT) jest jednym z kluczowych  elementów systemu usług informacji rzecznej RIS. Odpowiada ona za nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, monitorowanie ruchu wodnego i przekazywanie informacji właściwym instytucjom i służbom. System śledzenia i namierzania statków bazuje na takich technologiach jak:

  • AIS,
  • DGPS,
  • Radary,
  • CCTV.

System AIS składa się z dwóch stacji bazowych rozmieszczonych w północnej (Elewator Ewa) i południowej (Jaz Widuchowa) części obszaru działania Centrum RIS.

GPS różnicowy przesyłający poprawki pozycji za pomocą systemu AIS jest jednym z najbardziej popularnych rozwiązań, z uwagi na możliwość implementacji wszędzie gdzie istnieje sieć AIS. Korekty ze stacji referencyjnej DGPS nadawane są ze stacji bazowych AIS i stosowane w celu zwiększenia dokładności zgłaszanych pozycji statków, a zatem znacznie podnoszą bezpieczeństwo żeglugi.

Centrum RIS dysponuje dwunastoma radarami rozmieszczonymi w newralgicznych miejscach działania systemu usług informacji rzecznej.

 

Droga wodna

Lokalizacja

km

Liczba radarów

Odra Zachodnia

Most kolejowy

35,59

1

Odra Zachodnia

Odra 3

34,70

1

Odra Zachodnia

Autostrada A6

25,40

2

Odra Zachodnia

Most Mescherin

14,65

2

Regalica

Most Pionierów

737,10

1

Odra Wschodnia

Autostrada A6

727,95

2

Odra

Jaz Widuchowa

704,10

1

Odra

Nabrzeże Ognica

697,00

1

 

System CCTV składa się z 34 kamer rozmieszczonych na całym obszarze działania Centrum RIS.

 

Droga wodna

Lokalizacja

km

Liczba kamer

Odra Zachodnia

Elewator Ewa

-

1

Odra Zachodnia

Most Długi

35,95

2

Odra Zachodnia

Most kolejowy

35,59

2

Odra Zachodnia

Odra 3

34,70

2

Odra Zachodnia

Most Pomorzan

31,17

2

Odra Zachodnia

Autostrada A6

25,40

2

Odra Zachodnia

Most Mescherin

14,65

2

Regalica

Port

737,70

2

Regalica

Most Pionierów

737,10

1

Regalica

Most Gryfitów

734,50

2

Regalica

Nadzór Wodny Podjuchy

734,00

2

Regalica

Most kolejowy zwodzony

733,70

1

Parnica

Most kolejowy Parnica

4,45

2

Parnica

Most Portowy

4,00

2

Odra Wschodnia

Autostrada A6

727,95

2

Odra Wschodnia

Gryfino

718,18

3

Odra

Jaz Widuchowa

704,10

2

Odra

Nabrzeże Ognica

697,00

2

 

Dzięki pozyskiwaniu informacji od tych systemów możliwe jest szybsze reagowania na niebezpieczeństwa występujące na wodach śródlądowych jak i innych zadań, takich jak łagodzenia skutków katastrof oraz tworzenie taktycznych (TTI) i strategicznych (STI) informacji o ruchu.

 W Centrum RIS wykorzystuje się również system VHF odpowiedzialny za łączność w relacjach brzeg - statek oraz statek - statek.

 

Centrum RIS prowadzi nasłuch na kanale 74 VHF od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.