Elektroniczne Raportowanie Statków

(ERI- Electronic Ship Reporting)

 

Elektroniczne raportowanie statków jest kluczową technologią RIS, umożliwiającą elektroniczną wymianę danych pomiędzy podmiotami w żegludze śródlądowej, ograniczając przekazywanie tej samej informacji wielokrotnie do różnych odbiorców.

Ideą systemu ERI jest oferowanie prostego sposobu raportowania o rejsach, ładunku, pasażerach i załodze. System ERI zbiera, przechowuje i rozprowadza raporty o rejsie i ładunku wiezionym przez statek oraz umożliwia władzom przeglądać je w formie elektronicznej.

Usługa elektronicznego raportowania statków jest realizowana za pomocą aplikacji sieci Web. Komunikaty ERI są wysyłane przez statki drogą elektroniczną do Centrum RIS, a aplikacja ERI odbiera, przetwarza (konwertuje z formatu EDIFACT do formatu XML, jeśli jest to konieczne) oraz zapisuje komunikaty w bazie danych ERI, a także generuje automatycznie odpowiedź ERIRSP, która jest dostarczana do odpowiednich użytkowników.

 

 W celu przejścia do strony zawierającej elektroniczne raportowanie statków, kliknij w poniższy obraz.

ERI