Śródlądowe Elektroniczne Mapy Nawigacyjne (IENC)

dla obszaru objętego usługami Informacji Rzecznej (RIS) na Dolnej Odrze

 

Opublikowane śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (IENC - ang. Inland Electronic Navigational Chart) dla obszaru objętego usługami informacji  rzecznej (RIS) na Dolnej Odrze przygotowane zostały w oficjalnym formacie  plików, przystosowanym do obsługi przez śródlądowe systemy zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej (Inland ECDIS - ang. Inland Electronic Chart Display & Information System). Do oglądania zawartości map (IENC) niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie obsługujące dany format plików w standardzie 2.2.

 

Jednocześnie informujemy, że producenci systemów Inland ECDIS udostępniają darmowe specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przeglądanie map (IENC) również na komputerach osobistych, przenośnych itp.

Oprogramowanie można pobrać ze strony:  SevenCs

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRÓDLĄDOWYCH ELEKTRONICZNYCH MAP NAWIGACYJNYCH (IENC)


I. Każdy może bezpłatnie korzystać z Elektronicznych Śródlądowych Map Nawigacyjnych (IENC) dla celów poglądowo – informacyjno – nawigacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z map IENC dla innych celów niż wskazany.

 

II. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z map IENC oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości w aplikacjach przeznaczonych do przeglądania map IENC lub prowadzenia nawigacji.

 

III. Kopiowanie i edytowanie zawartości map IENC oraz ewentualne późniejsze utrwalanie I rozpowszechnianie skopiowanej/edytowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 

IV. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w mapach IENC mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.

 

V. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o mapy IENC.

 

Pobierz wszystkie mapy w formacie *.zipENC_ROOT.zip

 

Wykaz map do pobrania – format plików „.000”, tj. według standardu 2.2 dla aplikacji ECDIS:

 

Nazwa komórki

Data utworzenia

Rzeka

KM

Pozostałe ŚDW

Tereny zabudowane

P17OD695 2013-12-13 Odra 695,0-703,9 k. Schwedt Ognica

Widuchowa

P17OD704 2013-12-16 Odra

Odra Zach

704,0-709,9

0,0-5,7

k. Ho - Fri - Wa Marwice

Friedrichsthal

P17OD710

2014-07-30 Odra Wsch

Odra Zach

710,0-714,9

15,8-11,2

k. Gartz

Marwice

Dolna Odra

Gartz

P17OD715

2013-12-12 Odra Wsch

Odra Zach

715,0-719,9

11,3-16,5

  Gryfino

Mescherin

P17OD720

2014-08-05 Odra Wsch

Odra Zach

720,0-724,9

16,6-21,5

  Żabnica

Dębce

Łubnica

P17OD725

2013-12-13 Odra Wsch

Odra Zach

725,0-729,9

21,6-26,4

k. Klucz Radziszewo

Moczyły

Siadło Dln

P17OD730

2014-08-05 Regalica

Odra Zach

730,0-734,9

26,5-29,9

k. Klucz

p. Klucz

Ustowo

k. Odyńca

k. Kurowski

Szczecin

Sidło Dln

Kurów

P17OD735

2014-08-05 Regalica

Odra Zach

735,0-737,9

30,0-33,3

k. Odyńca

Cegielinka

Dąbska Struga

Dąbie Małe

k. Kurowski

Szczecin

Ustowo

P17OD738

2014-08-01 Regalica

Odra Zach

738,0-740,6

33,4-36,6

Dąbski Nurt

Parnica

p. Parnicki

k. Zielony

Szczecin

P18OD741

2014-08-04 Regalica

j. Dąbie

740,7-741,6 Czapina

Babina

Iński Nurt

p. Mieleński

Święta

Szczecin

Czarna łąka

Lubczyna