Informacja meteorologiczna i hydrologiczna

 

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

Informacje hydro-meteorologiczne stanowią kluczową informację dla prowadzenia bezpiecznej nawigacji na drogach śródlądowych, na których odnotowuje się szybkie i częste wahania stanu wody. Aktualna informacja o poziomie wody, szczególnie w przypadku prześwitów pod mostami, oraz bieżący dostęp do komunikatów o stanie pogody na poszczególne odcinki trasy stanowią głównie o bezpieczeństwie użytkowników systemu RIS, ale również mogą wpływać dodatnio na logistyczne zaplanowanie podróży.

 

Informacja meteorologiczna

Data: 14.05.2014                  godzina: 08:00

Droga wodna

Lokalizacja

km

Kierunek, prędkość wiatru

[m/s]

Temperatura

[°C]

Ciśnienie

[hPa]

Wilgotność

[%RH]

Regalica

Port

737,9

3,7 SW

8,1

1013,7

77,0

Odra Zachodnia

Odra 3

34,6

-

-

-

-

Odra Wschodnia

Gryfino

718,1

1,9 W

8,4

1017,3

77,5

Odra

Jaz Widuchowa

704,1

5,6 W

7,3

1013,1

78,3

 

Informacja hydrologiczna

Data: 14.05.2014                        godzina: 07:00

Wodowskaz

km

Stan wody

Widuchowa

701,8

532

Gryfino

718,5

523

Podjuchy

734,0

527

Most Długi

35,95

517

                                               Źródło: RZGW w Szczecinie.

 

Aktualne stany wody dostępne w danych serwisach internetowych:

Warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe oraz informacje żeglugowe dla rzeki Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

Centrum RIS prowadzi nasłuch na kanale 74 VHF.