Legislacja

Wykaz aktów prawnych istotnych dla wdrożenia RIS

Kwestie związane z wprowadzeniem RIS na drogach wodnych śródlądowych uwarunkowane są zarówno przepisami europejskimi, jak i narodowymi. Wśród ogólnoeuropejskich wytycznych wskazać należy przede wszystkim następujące dokumenty:

  • Dyrektywa Parlamentu 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dz. U. UE L 255/152, 2005.
  • Rozporządzenie Komisji 414/2007/WE z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wytycznych technicznych dotyczących planowania, wdrażania i wykorzystania operacyjnego usług informacji rzecznej (RIS), o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dz. U. UE L 105/1, 2007.
  • Rozporządzenie Komisji 415/2007/WE z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznej, dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, DZ. U. UE L 105/35, 2007.
  • Rozporządzenie Komisji 416/2007/WE z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, , o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dz. U. UE L 105/88, 2007.
  • Rozporządzenie Komisji 164/2010/WE z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie specyfikacji technicznych elektronicznego raportowania statków w żegludze śródlądowej, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie, DZ. U. UE L 57/1, 2010.

Dodatkowo jako źródła regulacji należy wskazać standardy realizacji kluczowych technologii RIS wprowadzane przez tzw. Grupy Ekspertów RIS – możliwe do pobrania ze strony internetowej www.ris.eu.   Wśród polskiego ustawodawstwa obszar projektu jest regulowany przede wszystkim przez:

 

 


 

Dokumentacja przygotowawcza