Aktualności

 

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuję, że w grudniu 2013 roku zakończył z sukcesem realizowany projekt pn. Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry projekt  nr 2010-PL-70207-P  współfinansowany ze środków Funduszu TEN-T.

Aktualnie trwają pracę nad przygotowaniem Audytu Zewnętrznego projektu Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry.

 


 

W dniu 28.03.2013r rozstrzygnięto procedurę przetargową na usługi Generalnego Wykonawcy Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry projekt nr 2010-PL-70206-P.

W dniu 10.04.2013r podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą projektu - konsorcjum firm  Lider–PERISKAL CVBA, Bredabaan 451, 2990 Wuustwezel– –Belgie, Partner–RGO komunikacije d.o.o., Zeleni trg 2, HR–10000 Zagreb.

 


 

W dniu 24.01.2013r. rozpoczęto procedurę przetargową na usługi Generalnego Wykonawcy Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry projekt nr 2010-PL-70206-P współfinansowanego ze środków Funduszu TEN-T.

 


 

Informujemy, że Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w dniu 19 listopada 2012 r. rozstrzygnął postępowania przetargowe na potrzeby projektu Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206-P:

  1. „ Dostawa serwera wraz z centralą telefoniczną na potrzeby projektu – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206-P.”
  2. „ Dostawa echosondy wielowiązkowej wraz z niezależnym systemem pozycjonowania RTK GPS/DGPS, kompasem satelitarnym i specjalistycznym oprogramowaniem hydrograficznym – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206-P.”
  3. „Dostawa stacji bazowych VHF, stacji bazowych AIS (wraz z oprogramowaniem), komponentów systemu CCTV, specjalistycznego oprogramowania GIS do produkcji map Inland ENC oraz zestawy do analizy widma radiowego na potrzeby projektu – Pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry – projekt nr 2010-PL-70206-P.”

  • bieżący nadzór nad pracami związanymi z konstrukcją niezbędnej infrastruktury,
  • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji,
  • reprezentowanie Urzędu Żeglugi Śródlądowej wobec instytucji zewnętrznych,
  • prowadzenie narad technicznych,
  • rozliczanie i kontrola budżetu inwestycji.